Megvetéssel: English translation, definition, meaning, synonyms, antonyms, examples

Az emberek megvetésével, Az emberek megvetése az. Egyszerűség (vallás)

Vértesaljai László jegyzete Tegnap, hétfőn, egyik rádiós írásomban a hetven éve kivégzett Dietrich von Bonhoeffer vértanú német evangélikus teológusra emlékeztem, akinek nyomdokait torinói olasz katolikus zarándokcsoport látogatja ezekben a napokban.

Egy árnyék | Krúdy Gyula munkái | Kézikönyvtár

A szerkesztőségből magammal vittem haza a szívemben a megvetésről írt gondolatát és amikor az itteni éjjeli vihar felvert álmomból, rögtön ez az írás jutott eszembe. Ma reggel, Szent Klára emléknapján én voltam a házikápolnánkban a az emberek megvetésével miséző és lám, mit ad az Isten az ajkamra? Hát nem ezt az igét? Dietrich von Bonhoeffer…, hozzá Jézus egy gyermekkel a tanítványok előtt…, Szent Klára napján…, aki, mikor Szent Ferenc példája nyomán Krisztus követésére adja magát, szülei gazdag házának hátsó cselédkapuján szökik ki, ezzel jelezve: megvetett cseléd leszek egy másik családban!

megvetésre - translation from Hungarian to English with examples - trofeavadaszhaz.hu

Micsoda egybeesések! Lehetetlen nem észrevenni!

Manipura látás

Indiai, cseh, lengyel, szlovák, afrikai, vietnami rendtársaim ott a kápolnában érzik a pár perces, szentmártás minihomíliámban a megérintettséget. Szenvedéllyel szólok és emlékezetből szabadon idézem Bonhoeffer gondalatát: A Biblia valamiként a megvetés története. Ahogy Ádámnak nem elég a teremtés tágassága, az egésztől elfordul megvetéssel azért az egyetlen falatért. Káin megveti testvéri áldozatát és dorongot ragad.

Account Options

Sára, a sátorban titkon örökké hallgatózó odamorogja Ábrahámnak, hogy bizony kicsi, megvetett lett ő az ura szemében. József tíz testvére megutálja és megveti az atyjától kapott köntösét, lehúzzák róla, őt pedig ciszternába vetik.

szemcseppek a látás retikulin javítására

Dávidnak már csak Uriás asszonya hiányzik, érte mindent megvet és erőszakra vetemedik… A sor Keresztelő Jánoson át Jézusig tart, az elvetett-megvetett szegletkőig. A megvetés latinul dispretiare, a pretium szóból ered, ami árat, értéket, megbecsülést, díjat, bért, jutalmat jelent.

rossz látással vadászni

Ezt a pozitív szóhalmazt dönti le a megvetés, mert leértékel, le- és alábecsül, leáraz, lealacsonyít, lehúz… Bonhoeffer a maga korában ezt az evangéliumi igét így hallotta németül: Hütet euch davor, einen von diesen Kleinen zu verachten!

Kora egész levegője tele volt ezzel a Verachtung-gal, megvetéssel, lenézéssel.

Linguee Apps

Aki egy embert lenéz, az sohasem lesz képes bármit is kihozni belőle. Abból, amit másokban megvetünk, semmi sem egészen idegen saját magunktól. Mily gyakran várunk el másoktól többet, mint amire saját magunk hajlandóságot mutatunk! Miért van az, hogy az emberről, az ember megkísérthetőségéről, gyarlóságáról mindmáig oly megfontolatlanul gondolkozunk?

Meg kell tanulnunk, hogy embereket ne annak alapján ítéljük meg, amit tesznek vagy amit elmulasztanak megtenni, hanem annak alapján, amit elszenvednek. Az emberekhez — és különösen a gyengékhez — való viszonyulás egyetlen hasznos módja a szeretet, vagyis a velük való közösség fenntartásához való ragaszkodás. És napjainkhoz érve lehetetlen kikerülni azt a növekvő megvetést, lenézést, ami a migránsok, a kivándorlók, menekülők iránt mutatkozik, Európa-szerte, egyik végétől a másikig.

  1. Még egy szó belőled, és megvetéssel fogom tartani.
  2. megvetett - English translation – Linguee

Igen, kinézzük kezéből a mobiltelefonját, s nem találjuk eléggé piszkosnak, szaga sincsen, mint egy jól definiált igazi, profi menekültnek. Szépen összerakjuk az érveket, az emberek megvetésével mindeközben észrevétlenül megszületik bennünk, mindnyájunkban az ellenszenv, a megvetés.

  • Tudásforrás Az emberek megvetése az
  • Egybeesések… P. Vértesaljai László jegyzete
  • Egyszerűség (vallás), Az emberek megvetése
  • Egy árnyék Az volt csak a keserves ember!

Itt a szerkesztőségben nemcsak Ferenc pápa szavait olvasom, hanem az olasz, a francia, az angol, az ír püspökök aggódó szavait, beleértve a sor végén a mai témát, a portugál püspökökkel, akik a fatimai Szűzanyához zarándokolnak és az ő segítségét kérik, a menekültekért. Keservét a búnak-bajnak eloszlatni van hatalmad.

Hol ember már nem segíthet, a Te erőd nem törik meg.

Examples of translating «megvetésre» in context:

Hő imáit gyermekidnek, nem, Te az emberek megvetésével nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Bonhoeffer gyönyörű zárómondata így hangzik: Maga Isten sem vetette meg az embert, hanem emberré lett érte. Az Isten Anyja sem veti meg az embert, sem pedig a kérését: Hő imáit gyermekidnek, nem, Te soha nem veted meg!