Praxismodellek 5: jövőkép és stratégia

Jövőkép és hogyan működik

jövőkép és hogyan működik

Küldetés és Jövőkép Küldetésünk A Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár küldetése, hogy felsőoktatási szakkönyvtárként és levéltárként támogassa az Egyetemen folyó magas szintű elméleti és gyakorlati oktatást, a tudományos kutatást, az értelmiségi alkotó tevékenységet, az Egyetem küldetésnyilatkozatában megfogalmazott általános alapelveket képviselve.

A Könyvtár küldetését az Egyetemen oktatott, kutatott tudományterületek szakirodalmának folyamatosan bővülő gyűjtésével, feltárásával, szolgáltatásával valósítja meg.

jövőkép és hogyan működik

Tudásközvetítő, tanulási központként működő, az egész életen át tartó tanulást segítő intézményként biztosítja az információhoz és tudásanyaghoz történő szabad hozzáférést, támogatja a hallgatókat a szakirodalom használatának elsajátításában, az önálló ismeretszerzéshez szükséges jártasság megszerzésében.

A könyvtárhasználói igények magas színvonalú kiszolgálása és a minőségi munkavégzés iránt a Könyvtár minden munkatársa elkötelezett.

170 év tapasztalat és kristálytiszta jövőkép.

A Könyvtár szolgáltatási tevékenységeit — könyvtári és levéltári szolgáltatások — az MSZ EN ISO szabvány követelményeinek megfelelően kialakított, független tanúsító szerv által igazolt minőségirányítási rendszer keretein belül, a mindenkori törvényi előírásoknak jövőkép és hogyan működik, határozatoknakvalamint az egyetemi és könyvtári belső szabályzatoknak megfelelően végzi.

Jövőképünk Jövőképünk egy olyan információs tudásközpont kialakítása, amely a minőségirányítás mellett elkötelezetten, az Egyetem oktatóival és kutatóival partnerségben, a folyamatosan fejlődő képzési formákat támogatva és kiszolgálva, felhasználóbarát módon, hatékonyan és modern információs technológiákat alkalmazva biztosít hozzáférést az Egyetem tudásvagyonához. Könyvtárunk munkatársai motivált, elismert, korszerű tudással rendelkező szakemberei az intézménynek, munkájukat fejlett technikai, technológiai és korszerű infrastruktúrával rendelkező munkakörnyezetben végzik.

Jövőkép és hogyan működik gyűjteményével, szolgáltatásaival, információs jövőkép és hogyan működik és szakmailag felkészült munkatársaival az Egyetem alapvető, meghatározó intézménye.

jövőkép és hogyan működik

Részt vesz, feladatot vállal az Egyetem általános célkitűzéseinek megvalósításában, versenyképességének megteremtésében, megtartásában, hazai és nemzetközi elismertségének folyamatos növelésében.