Szociális segítség a látáshoz. Szociális segítség a látáshoz

Szociális segítség a látáshoz, Szociális segítség a látáshoz

Tartalom

  Szolgáltatások — Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat A fogak elváltozásait beindító érzelmi konfliktusok, összefüggések FB22 biologika, szerv atlasz Házi segítségnyújtás Kik igényelhetik a házi segítségnyújtást?

  adaptív látással kapcsolatos problémák

  A házi segítségnyújtás, az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartása érdekében szükséges ellátást —szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

  A Szociális Szolgáltató Központ házi segítségnyújtás keretében gondoskodik: azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak, azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát szociális segítség a látáshoz, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak, azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.

  Szociális segítség a látáshoz igényelhető a házi segítségnyújtást? Ez a szolgáltatás önkéntesen, saját kezdeményezésre vehető igénybe.

  hol látom

  Az ellátást kezdeményezheti még a háziorvos és a lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan, idős vagy szociálisan rászorult emberről tudomást szerez. Szolgáltatások Az ellátásra vonatkozó igény előzetesen szóban, vagy a nyitva álló helyiségek bármelyikén írásban nyújtható be. Az ellátás szükségességének igazolásához háziorvosi javaslat, a térítési díj megállapításához jövedelemigazolás szükséges.

  Szolgáltatások: - 24 órán keresztüli jelzőrendszeres felügyeletet - Krízishelyzet esetén annak azonnali elhárítása - Segítségkérés okának megismerése, megoldási alternatívák felkínálása - Az ellátott állapotának stabilizálásáig a szakképzett gondozó az ellátott lakásán tartózkodik - Kapcsolattartás a különböző szociális és egészségügyi ellátással Támogató szolgálat: A fogyatékos személy saját lakóhelyén, lakkörnyezetében történő segítése, életvitelének megkönnyítése a lakáson kívüli köz szolgáltatások elérésének segítségével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. Nyújtott szolgáltatás elemek: - Információnyújtás, ügyintézés ,tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, jogi problémák megoldásának segítése - Alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása : speciális személyi szállítás révén pl. Az ellátás biztosításáról az intézményvezető a kérelmezőt írásban értesíti.

  Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Milyen szolgáltatásokat biztosítunk?

  Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnereiUtolsó frissítés: A diszpécserközpont segélyhívás esetén a segítséget kérő nevének, címének és az egyéb rendelkezésre álló információknak a közlésével értesíti a készenlétben levő gondozót. A gondozónak 30 percen belül kell az ellátott lakásán megjelennie. Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt! További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!

  Szociális segítség a látáshoz házi segítségnyújtásban dolgozó gondozók feladatuk ellátása során segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, az életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, a meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. Főbb szolgáltatások:.

  nagy rövidlátás