Betekintés: Mi a filozófia?

Világnézet és világkép

Filozófiai áramlatok - Világnézet, világkép Eszköztár: A gazdaság, a politika, a kultúra változásai, a tudomány és a technika eredményei fokozatosan átformálták a mindennapi életet is, előbb Európa legfejlettebb államaiban, majd egyre több országban és földrészen.

Világnézet és világkép, Mi a filozófia? - Filozófia kidolgozott érettségi tétel | Érettsérovento.hu

Lényegesen átalakult a munkatevékenységek köre és jellege. A mezőgazdasághoz képest rohamosan nőtt az ipar és a szolgáltatás, elterjedt a tömegtermelés, mind képzettebb munkaerőre lett szükség, nőtt a diplomások száma és szerepe.

Mindez együtt járt a gépesítéssel, a folyamatos függessze fel a hiperópiát forradalommal. Folytatódott az urbanizáció. A technikai vívmányok felgyorsították a közlekedést, a hírközlést, megteremtették a modern tömegkommunikációt.

Megnövekedett az ember komfortigénye. Nőtt az iskolázottság szintje. Teljesen átalakult, emancipálódott a nők társadalmi helye és szerepe.

Világnézet világnézet világnézet és világkép

Részben ennek függvényében változott a gyermekek, a kiskorúak helyzete is. Az orvostudomány és az orvosi ellátás fejlődésével nőtt az átlagos életkor, mind általánosabbá vált a nyugdíj.

világnézet és világkép

A gyermekek, a nők és az idősek is a társadalom aktív tagjaivá váltak. A változások mind több ember számára tették lehetővé a szabadidős tevékenységeket.

Mi a filozófia?

Kialakultak az üdülés, az utazás, a sport, a szórakozás különböző formái. Mind több ember világiasodott el, s ha ateistává nem vált is, nem gyakorolta rendszeresen vallását.

Egyre jobban hódított a demokrácia eszméje, a valamilyen szintű világnézet és világkép igénye. Mind élesebben mutatkozott meg a kultúra korábban is létező megosztottsága, az elit- és tömegkultúra elkülönültsége.

világnézet és világkép

A fokozódó tudományos specializáció következtében mindinkább eltávolodott egymástól a természet- és a társadalomtudományok köre, sőt az egyes rokon tudományágaké is. Hasonló a helyzet a tudományok és a művészetek kapcsolatával. Nemcsak az alkotás, de a befogadás szintjén is lehetetlenné vált a polihisztorság: az emberiség által felhalmozott ismeretek már főbb vonalaikban sem nagyon foghatók át egyetlen ember által.

világnézet és világkép

Az életlehetőségek nagyfokú javulása ellenére az ember mind bizonytalanabbnak érzi világnézet és világkép nemcsak egész létével, hanem mindennapjaival szembesülve is.

Mindezek alapján a Fontosabb fogalompárok: vallásosság-­ateizmus, idealizmus-­materializmus, nacionalizmus-­nemzetekfelettiség, demokrácia-­diktatúra, politikus-­apolitikus magatartás,személyiségre-­társadalomra orientáltság, befogadó-­kirekesztő, cselekvő-­szemlélődő magatartásmódok.

Egy igazán jelentős életutat és életművet híva tanúságul: József Attila pályaképében valamilyen mértékben szinte mindegyik fogalomnak a jelenlétét megtalálhatjuk egy-egy pályaszakaszban.

  1. Csökkent látási diagnózisok
  2. A helminták látásra gyakorolt ​​hatása
  3. Világnézet világnézet világnézet és világkép. Tartalomjegyzék
  4. A szem nyújtásakor a látás javul
  5. Mitikus világkép[ szerkesztés ] Gízai piramisok A mitikus világkép alapjai egy társadalom mítoszainak összessége, azaz a mitológia.
  6. Mi a filozófia?
  7. Látás és fülbevaló

Ateista volt, de a pálya kezdetén és végén istenes verseket is írt. A kommunizmus híveként az internacionalizmus, a diktatúra, a politizálás, a cselekvő, társadalomközpontú magatartás mellett állt ki, tól viszont mind következetesebben képviselte a nemzeti eszme, a demokrácia, a napi politizálástól való eltávolodás, a szemlélődés, a személyiségre nyomatékosabban figyelés gondolatkörét.

S materializmusa sem volt olyan vaskövetkezetességű, mint korábban.